MOŽDA

ČUKA - PARTIZAN iz 1 u 2... probajte na sitno , sve je moguce