To je to

Predlozi danas 8/9, jedino hendikepirani Geteborg, citamo se sutra.