Irak live

Ljudi tekma u Iraku tek počela, 7 minut 0-1 je. Ako pogledamo medjisobne videćemo da se svaku tekmu pune. Vise od 1.5 pp @1.47. Vise od 3.5. 2.35. Srećno ko isprati