Bog batina

Je li stvaran salah i ova njegova zajebavanja igraca rome