10.Septembar , za tiket s kvotom 414.66 vraćen ulog

Na Argentince se 1:2 moglo braniti u lajvu .