Čekalo se 1&GG na Bodo i Viking

Valjalo bar malo braniti