Kvota dobitne kombinacije 10

Varijanta tim 2+ prvo