Pojurio i rizičniju varijantu

kvota dobitne kombinacije 68.44