S puta pravac u kladionicu, makar singl

serija dobitaka se nastavlja